Homo bimbrownikus - Andrzej Pilipiuk

Uważam ową książkę za najgorszą część z cyklu. Po prostu ją wymęczyłam.