Szewczyk Dratewka

Szewczyk Dratewka - Janina Porazińska Bardzo piękna bajka. Ubolewam,że gdzieś mi zginęła.