Nie-Boska komedia

Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Bardzo dobry dramat romantyczny, przedstawiający największe obawy jego autora - wybuch rewolucji przeciwko bogatszej warstwie społecznej. Jest tu zawarty problem prowidencjonalizmu - Bóg stworzył świat, ale się nim nie interesuje, co więcej, czyha cały czas na ludzkie błędy, aby je ukarać. Oprócz tego utwór porusza jeszcze takie problemy, jak: rola poety i poezji, bunt, szaleństwo oraz ocena rewolucji, która chce budować nowy świat na zgliszczach starego, a przecież nie wszystko stworzone przez przeszłe warstwy jest złe. Możemy tu odnaleźć elementy biografii Krasińskiego, jak choroba oczu, nieszczęśliwa miłość. Utwór ten składa się z dwóch części: dramatu rodzinnego i dramatu społecznego. Krasiński pokazuje nam, że wraz ze zdobyciem władzy każdy staje się taki sam - zły. Uważam, że "Nie-boska komedia" jest zbyt dobra, aby uważać ją tylko za kolejną lekturę szkolną, którą chcemy mieć jak najszybciej z głowy. Trzeba po prostu spojrzeć na nią pod innym kątem. Ja w niej dostrzegłam ponadczasowy dramat, pełen głębokiej moralności, napisany barwnym językiem.