Spowiedź heretyka. Sacrum profanum - Piotr Weltrowski, Krzysztof Azarewicz, Adam Darski
"Gdy masz jaja, to na osiołku okrążysz cały świat."