Lalka - Bolesław Prus
"Starać się być szczęśliwym, bo tylko tacy ludzie dają szczęście innym."