Własny pokój - Barbara Ciwoniuk
"Jedni rozpoczynają dorosłe życie, kiedy są już do tego gotowi i sami chcą, a inni, kiedy muszą…"