Wyznania gejszy - Witold Nowakowski, Arthur Golden
"Marzenia są niebezpieczne: parzą niczym ogień i czasami potrafią spalić."