Błękitny chłopiec - Rakesh Satyal, Anna Gralak
"W towarzystwie książek odnajduję się znacznie lepiej niż w towarzystwie ludzi. Treść książki nigdy się nie zmienia, a jednak zawsze intryguje. Słowa, które czytasz, mogą nabrać zupełnie innego znaczenia w zależności od chwili."