Szare Śniegi Syberii - Ruta Sepetys
"Człowiek powinien postępować tak, jak każe mu sumienie, nie oczekując wdzięczności ani nagrody."