Herbatniki z jagodami - Izabela Sowa
"Cza­sem wys­tar­czy jed­no słowo, żeby otworzyć szuf­ladę, do której nie mieliśmy dostępu przez całe la­ta. Nie wie­dzieliśmy na­wet, gdzie szu­kać klucza."