Córki smoka - William Andrews
"Nigdy nie zakładaj, że wiesz, jak cierpieli inni."