Requiem dla wilka - Maria Nurowska
"...człowieka nie można złamać, jeśli jest w nim wola życia."